Geen ruzie

Ruzie…. twee mensen die elkaar in hun boosheid allerlei dingen zeggen die ze misschien wel helemaal niet menen, die elkaar zo hard mogelijk proberen te raken.  Ze worden zo creatief tijdens het ruzie maken. Geweldige trucs bedenken ze om de ander een hak te zetten, om precies die woorden te verzinnen die de ander echt zullen raken. Er gaat ongelofelijk veel energie in zitten. Alles om maar één doel te bereiken: hoor mij!

Boosheid

Ik heb zo’n hekel aan boosheid! Gerechtvaardigde emotie hoor, maar zo niet-effectief om je doel te bereiken… Boosheid heeft een gelaagdheid. De boosheid is de emotie, maar hij wordt altijd opgeroepen door iets anders: je niet gehoord voelen, je geraakt voelen, je niet gerespecteerd voelen, geërgerd zijn.  Als conflictcoach heb ik het verschillende keren gezien, zowel bij relaties als in de zakelijke omgeving. Ik was erbij gevraagd  als onafhankelijke derde, vanuit een rationele wens om geen ruzie meer te maken,  maar de partijen gingen gewoon om  me heen toch weer uithalen naar de ander. Met verbazing zag ik het gebeuren. De kracht van boosheid is zo groot dat ze dwars door allerlei goede rationele overwegingen heen, toch weer tot uitbarsting komt. Pffff.

Waar gaat het over?

Waar gaat het hier nou echt over? Soms denk ik wel eens: conflicten gaan nergens over. Dat kan je bijvoorbeeld ook heel goed zien bij familievetes. (Iedereen die ruzie maakt zal nu over me heen vallen en me kunnen uitleggen dat het bij hún écht wel ergens over gaat.  Doet u dat ook vooral, maar lees ook even verder.) Als je als buitenstaander probeert te begrijpen wat de kern van de ruzie is,  hoor je argumenten over incidenten, tijdstippen, gebeurtenissen die uit zijn verband getrokken zijn, net even veranderd om beter te passen… daar gaat het dus niet over. Het gaat over teleurstelling over onuitgesproken verwachtingen: ik wil zo graag van jou (…), dat jij voor mij (….), maar ik vind het zo eng om het je te zeggen of te vragen, dat ik ook niet meer de compassie kan opbrengen om naar je te luisteren. Daar gaat het dus over: communicatie en verbinding. De boosheid verhindert toegang tot waar het echt over gaat. Veel te eng.

Remedie

Ik wens je toe, dat als je in een ruzie verzeild raakt, dat het conflict nog niet zo uit zijn voegen gegroeid is, dat er nog te communiceren is. Ga dan eens tegen je eigen neiging in om met argumenten terug te slaan, hoe gerechtvaardigd ook, en val stil, luister naar wat de ander zegt. Niet naar wat hij of zij zegt, maar naar wát hij zegt. Wat is nou écht de boodschap, wat wil hij of zij bereiken? En stel eens een vraag. Bijvoorbeeld: “Wat wil je van mij?” of “Waarom heb je het hier zo moeilijk mee?” Vraag naar de boodschap achter de boosheid. En luíster echt. Verbind je met de ander door je eigen pijn even opzij te zetten en écht te willen weten wat het nou is dat de ander drijft. Dat zal echt niet makkelijk zijn, maar je krijgt dan vanzelf de ruimte om je eigen kant van het verhaal te doen. In alle rust. Zonder ruzie. En lukt het niet samen, vraag dan een goede relatiecoach dit voor je te doen.

13

05 2010

Uw reactie

  • Contact Formulier

  • Tel. +31 (0)297 328018

    Lid van NMv